Gå til indhold

Organisering

Steno Diabetes Center Sjælland er et decentralt center for hele Region Sjælland.

Organisering

Steno Diabetes Center Sjælland er organiseret ud fra en decentral model, hvor behandlingen er tæt på patienten.

Ansvaret for diabetesbehandlingen er på regionens sygehusenheder, som er:

  • Sjællands Universitetshospital, Køge
  • Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. 
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Holbæk Sygehus
  • Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus
Kort over Region Sjællands diabetesfunktioner og partnerskaber

Klinik til samtidig behandling af psykisk sygdom og diabetes

Som en del af SDCS' udviklingsindsats er der etableret en behandlingsenhed i psykiatrien. Fusionsklinikken tilbyder fælles behandling for personer med samtidig psykisk sygdom og diabetes.

SDCS har ansvaret for udvikling af behandlingen samt den forskning, uddannelse, kompetenceudvikling og de tværsektorielle projekter, der finansieres af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden.

Den regionale enhed

SDCS' udviklingsaktiviteter rundt om i Region Sjælland understøttes af en regional enhed, som med projektledelse, administrativ og kommunikativ bistand er med til at udvikle og koordinere de aktiviteter, der gennemføres. 

Den regionale enhed er fysisk placeret på Holbæk Sygehus.