Gå til indhold

Om SDCS

Der er langt fra Gedser til Sjællands Odde. Og der kan være lang vej til nærmeste sygehus eller behandler, når man bor i en region med så store afstande. I Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) tror vi på, at der er brug for et diabetestilbud, der er tæt på den enkelte borger.

Et decentralt center

SDCS er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse og i almen praksis i hele Region Sjælland. Vi er en del af alle de sygehusafdelinger i Region Sjælland, der arbejder med diabetes, og vi samarbejder med dem om at udbrede viden og nye behandlings- og forebyggelsestiltag. SDCS fungerer også som samarbejdspartner for almen praksis og kommuner.

Samme behandling alle steder

Vi arbejder for at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland – både for børn, unge og voksne. Målet er at sikre en høj, ensartet kvalitet. Det betyder, at man skal møde samme gode behandling, uanset hvilket sygehus man besøger.

En sammenhængende indsats

Vi arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det gælder både, når man bliver fulgt på sygehuset, går til behandling hos egen læge og deltager i sundhedstilbud i kommunen. SDCS har en ambition om at understøtte denne opgave og sammen med de øvrige sektorer skabe samarbejder, der styrker koordination og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet.

Dem med størst behov skal have mest støtte

Region Sjælland har både den største forekomst af diabetes samt vækst i antallet af nye tilfælde i Danmark. Samtidig har regionen en høj andel af sårbare patienter, og vi har derfor et specielt fokus på denne gruppe borgere. I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi vil derfor skabe målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Vores mål er at minimere ulighed i sundhed.

Brugerne er med hele vejen rundt

Vi ønsker en diabetesindsats, der tænker brugerne ind alle steder. Det betyder, at al udviklingsarbejde skal involvere personer, der lever med diabetes samt deres pårørende. På alle niveauer inddrager SDCS personer med diabetes – det vil sige inddragelse i alt lige fra en persons eget behandlingsforløb til inddragelse af brugere i et forskningsråd.