Gå til indhold

Håndholdt brobygning hjælper borgere med at fortsætte gode vaner i Odsherred

Odsherred Kommune vil bygge bro mellem kommunale sundhedstilbud og tilbud i foreningslivet, efter succesfuldt projekt- samarbejde med blandt andet Steno Sjælland.
Foto: Colourbox

I 2021 startede Odsherred Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og TrygFondens Center for Aktiv Sundhed projektet ’Aktive Fællesskaber’. Målet var at hjælpe borgere, der havde gennemgået et kommunalt forebyggelsestilbud, med at holde fast i deres nye, mere aktive vaner. Efter projektets afslutning i efteråret 2023 har Odsherred Kommune valgt at fortsætte med en brobygningsindsats, der viderefører dele af projektet.

Netop brobygning indgik som et centralt element i udviklingsarbejdet under projektet. Tesen var, at det var afgørende at skabe sammenhæng mellem de kommunale sundhedstilbud og de forskellige tilbud i foreningslivet, hvis det skulle lykkes at hjælpe borgerne godt videre fra A til B. Dét bekræftede projektet. Derfor har kommunen nu besluttet at arbejde videre med brobygningstankegangen:

- Projektet gav os mulighed for at afprøve nogle metoder til at bygge bro mellem de kommunale tilbud og foreningslivet. Og da vi har kunnet demonstrere resultater og potentialer i brobygningen, kan vi nu implementere den indsats i kommunen, forklarer Helle Oldrup Jensen, som er leder af Sundhedsafdelingen i Odsherred Kommune.

Brobyggeren gør hele forskellen

Projektet fokuserede på borgere med enten type 2-diabetes, svær overvægt eller hjertekarsygdom. Fremadrettet bliver målgruppen udvidet til også at omfatte andre borgere. Der vil også ske andre justeringer af brobygningsmodellen, når den overgår til den kommunale drift, men overordnet fastholdes elementerne i brobygningsfunktionen, og det er der meget stor tilfredshed med – også i foreningslivet:

- Den helt store gevinst i det her projekt har uden tvivl været brobyggeren. Det er en konkret person, som hjælper de her borgere, der ofte er i en udsat situation, fra det kommunale tilbud over i foreningerne, siger Henrik Søborg, som er formand for et motionscenter i Herrestrup og har siddet med i projektets styregruppe. Han uddyber:

- Det er mennesker, som vi ikke har set før i foreningerne, og mennesker, som ofte føler sig utrygge ved at opsøge os. Men fordi brobyggeren tager med ud og åbner døren for dem, kommer de faktisk i gang – det gør hele forskellen.

Enkelt, men effektivt

Det lyder forholdsvis enkelt, og er det faktisk også, fortæller sygeplejerske Julie Prasz, der har fungeret som projektets brobygger og nu skal fortsætte med at implementere de gode erfaringer fra projektet. Hun forklarer, at hun har haft gæstelærere ude fra foreningslivet for at træne eksempelvis gå-fodbold med borgerne, men hun har også flyttet kommunale træningshold fra det kommunale træningscenter ud på et motionscenter, hvor borgerne både har trænet med vægte og på motionscykler og er blevet undervist i Livet med diabetes. Når det kommunale tilbud så slutter, er hun taget med ud til de første træninger i foreningen.

- Det her er en gruppe borgere, som er trænings- og foreningsuvante, og det, der rykker for dem, er, at der er en, de kender, som helt lavpraktisk tager med dem, og går med ind og siger goddag. Det er et spørgsmål om at fastholde dem i deres gode intentioner og helt konkret åbne døren for dem. Og det gør virkelig en forskel. Ud over at de forbliver fysisk aktive, så er det også for nogles borgeres vedkomne med til at bryde deres isolation og forebygge ensomhed, siger hun.

I projektet er der desuden udviklet en portal, der skaber overblik over alle de relevante motionstilbud, som findes i kommunen. Det er et redskab, der gør det lettere for alle medarbejdere i sundhedscenteret at understøtte brobygningen til foreningslivet. I det hele taget har projektet været med til at styrke samarbejdet mellem kommunens sundhedsafdeling og de lokale foreninger.

Sygeplejerske Julie Prasz var brobygger under projektet.

Fællesskab er vigtigt

På Steno Diabetes Center Sjælland er man begejstret for, at Odsherred Kommune fortsætter brobyggerordningen efter projektets afslutning.

- Jeg betragter det her projekt som en stor succes. Vi har en gruppe borgere, som er blevet inkluderet i nye fællesskaber, som har mødt ligesindede, ændret livsvaner og fortsætter forandringerne. De gode vaner bliver forankret i deres hverdag, og det gør hele forskellen. Vi glæder os til at dele erfaringerne med de andre kommuner i vores region og sammen bygge videre på de gode resultater fra Odsherred, siger programchef Janne Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland.

I Herrestrup er Henrik Søborg heller ikke i tvivl om projektets betydning:

- Her i motionscenteret har vi en mand, som siger, at han slet ikke havde været iblandt os i dag, hvis der ikke havde været den her brobygger, som ikke bare fortalte ham, at han skulle tabe sig og lave nogle forandringer i sit liv, men faktisk tog ham i hånden og hjalp ham herned. Det betød, at han blev i stand til at lave forandringerne – og det har gjort hele forskellen, siger han og udtrykker et stort håb for fremtiden:

- Jeg gad godt, at alle de ensomme, der sidder derhjemme, turde rejse sig og gå hen i en forening og se, hvad den kan, og hvordan der egentlig ser ud. Hvis man først kommer i gang på en måde, som man er tryg ved, så bliver det nemmere. Så bliver problemerne pludselig mere håndterbare og livet bedre, slutter Henrik Søborg.

Faktaboks