Gå til indhold

Første nationale undersøgelse: Høj tilfredshed med diabetesbehandling, men mange oplever tegn på diabetes-stress

Hver tredje lider af diabetesstress, på trods af at den landsdækkende undersøgelse viser en generel høj tilfredshed.

Alle fem Steno Diabetes Centre i Danmark er for første gang gået sammen om en landsdækkende afdækning af trivslen og tilfredsheden blandt danske diabetespatienter tilknyttet et ambulatorium. Undersøgelsen viser en generel høj tilfredshed. Dog lider knap hver tredje af diabetes-stress.

Generelt er der høj behandlingstilfredshed på tværs af alle fem regioner. 85 % af de voksne patienter er i høj eller meget høj grad tilfredse med behandlingen, mens dette gælder 94 % af forældrene til børn og 89 % af de unge.

Ambulatorierne scorer især højt på behandlingskvaliteten og mødet med behandlerne, fortæller Brian Rimdal, chefkonsulent hos Center for Patientinddragelse (CPI), der har været med til at udarbejde undersøgelsen.

- Der er en udbredt generel tilfredshed med diabetesambulatorierne, og forskellene imellem regionerne er små. Det er meget positivt. Dét, at nogle regioner klarer sig rigtig godt på visse parametre, kan i flere tilfælde forklares ved, at de har haft et særligt indsatsområde, fortæller Brian Rimdal. 

Rapporten giver Steno Diabetes Centrene et solidt afsæt til at arbejde videre med indsatserne inden for diabetesområdet, både regionalt og nationalt. Det fortæller Jan Erik Henriksen, direktør i Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

- Det er først og fremmest glædeligt, at alle ambulatorierne i hele landet gør det rigtig godt. Det er et kæmpe skulderklap, som vi tager med videre. Med etableringen af de fem danske Steno Diabetes Centre har vi ønsket at skabe et stærkere fokus på - ikke bare den kliniske kvalitet - men også tilfredsheden med behandlingen, patientoplevelserne og patienternes trivsel. Rapporten giver os vigtig og unik viden i forhold til at målrette fremtidige indsatser, hvor vi også kan lade os inspirere af hinandens måder at gøre tingene på, siger han på vegne af centrene. 

Mange med diabetes-stress og ønsker om mere inddragelse

I undersøgelsen fremgår det, at knap hver tredje af de adspurgte oplever såkaldt diabetes-stress. Diabetes-stress rammer især kvinder (35 %) mod mændenes 29 %. Den højeste andel finder man blandt de 19-39-årige, hvor hele 38 % oplever at være ramt af diabetesstress.

Kigger man derudover overordnet på alle patientgrupper, oplever én ud af tre i mere eller mindre grad en mangel på sammenhæng imellem deres forskellige kontakter i ambulatoriet. Knap én ud af fire føler sig ikke tilstrækkeligt inddraget i beslutninger om deres diabetesbehandling.

- Det er et rigtig godt værktøj, som giver os viden om patienternes trivsel og tilfredshed både på landsplan og for Region Sjælland. Lige nu er vi på tværs af alle Steno Diabetes Centre fx i gang med at ændre vores ambulatorier, sådan at de, der kan og vil selv, ikke skal ses lige så ofte, mens dem der har mest brug for hjælp og støtte dermed får muligheden for at få mere tid og hjælp til deres udfordringer. Store ændringer som disse tror vi på har indflydelse på blandt andet den lavere trivsel og færre komplikationer i fremtiden, fortæller centerdirektør Andreas Rudkjøbing.

Savner støtte til skolerne

Zoomer man ind på børneområdet, viser rapporten, at der er størst bekymring omkring ambulatoriets samarbejde med det omkringliggende samfund, f.eks. skolen eller institutionen. 63 % af forældrene til børn med diabetes svarer, at de i høj eller meget høj grad oplever, at ambulatoriet støtter skolen tilstrækkeligt, så skolen kan varetage deres barns behandling. Tilsvarende svarer kun 58 % af forældrene, at ambulatoriet i høj eller meget høj grad hjælper med samarbejdet med fagpersoner i kommunen.

De fem Steno Diabetes Centre og Diabetesforeningen lancerede i september 2023 en stribe fælles løsningsforslag for at skabe bedre og ens rammer over hele landet for både børn med type 1-diabetes, deres forældre og ansatte på skolerne. Det skete på baggrund af forskningsprojektet KIDS, der igennem tre år har afdækket de udfordringer, der er for ansatte på skolerne, forældre og børn, når et barn med type 1-diabetes går i skole.

- Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af sektorer og institutioner, så børn og unge med type 1-diabetes ikke skal være utrygge omkring deres diabetes i hverdagen. Med KIDS har vi meget flot fået belyst, hvad der kan gøres. Den nationale trivsels- og tilfredsundersøgelse understreger, at vi fortsat har en opgave at tage fat på her, hvilket vi tager meget seriøst og er klar på, fortæller Andreas Rudkjøbing.

Læs mere om KIDS og anbefalingerne her

Hele rapporten kan læses her: https://videncenterfordiabetes.dk/tilfredshed

 

For yderligere oplysninger:

Andreas Rudkjøbing, direktør Steno Diabetes Center Sjælland, tlf. 23 80 12 40

Faktaboks