Gå til indhold

Kan gruppekonsultationer løfte kvaliteten i diabetesbehandlingen?

Steno Sjælland er gået sammen med KAP-S og Forskningsenheden for Almen Praksis om at udvikle en model for brug af gruppekonsultationer i almen praksis til personer med type-2 diabetes.
Praktiserende læge Anette Studsgaard er én af de læger, som er med til at afprøve gruppekonsultationer sammen med sine patienter med type 2-diabetes.

Steno Diabetes Center Sjælland har været med til at igangsætte et projekt med gruppekonsultationer for patienter med type 2-diabetes i almen praksis. De medvirkende læger i projektet er positive: Konsultationsformen giver bedre tid til at komme i dybden – og så kan patienterne få værdifuld sparring med hinanden.

Steno Diabetes Center Sjælland har i partnerskab med Kvalitet i Almen Praksis, Sjælland (KAP-S) og Forskningsenheden for Almen Praksis sat fokus på diabetesbehandlingen i almen praksis. De tre parter arbejder bl.a. på at udvikle en model for gruppekonsultationer med fokus på sårbare patienter i et forsøg på at løfte udbyttet af den behandling, de får til deres kontroller hos egen læge.

- Ideen er udviklet i samarbejde med en lægepraksis i Korsør, som nu har forsøgt sig med modellen i halvandet år. Vi vil gerne undersøge, om det kan noget mere, hvis man kombinerer lægens faglige viden med patienternes erfaringer fra livet med diabetes, når man har konsultationer sammen med sine medpatienter, forklarer programchef Janne Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Patienterne sparrer med hinanden

Praktiserende læge Anette Studsgaard fra Lægerne i Bysøstrædet i Holbæk har koblet sig på projektet. Hun har for ganske nyligt afholdt den første gruppekonsultation i en gruppe med 11 patienter med type 2-diabetes, og selvom erfaringsgrundlaget altså er spinkelt, er hun overbevist om, at konsultationsformen har store muligheder:

- Fordi vi puljer patienterne, får vi meget mere tid til at snakke og komme i dybden. Først får hver enkelt patient lavet sine sædvanlige individuelle kontroller, og derefter er der sat tid af til, at vi i gruppen gennemgår deres tal og forløbsplaner. Det en spændende konsultationsform, som helt klart har et stort potentiale, siger hun.

En ting er, hvad læge og sygeplejerske kan forklare til patienterne, men noget helt andet er effekten, det har, når det er andre patienters erfaringer, som spiller ind. Anette Studsgaard gjorde sig allerede i den første gruppekonsultation positive erfaringer med, at patienterne kan hjælpe hinanden i livet med diabetes:

- Vi havde en patient i gruppen, som helst ikke ville gå op i dosis af sin medicin – trods min klare anbefaling. Der kunne flere af de andre patienter byde ind og fortælle, at præcis sådan havde de også selv haft det i starten. Men da de så til sidst valgte at følge lægens anvisning og gå op i dosis, så fik de det faktisk meget bedre. På den måde kan patienterne bruge hinanden til sparring på en helt anden måde, end de kan bruge os sundhedspersoner, og det forventer jeg mig meget af, understreger Anette Studsgaard.

Åbner for tættere samarbejde med kommunen

Erfaringerne fra lægehuset i Korsør, som har arbejdet med gruppekonsultationer til patienter med diabetes i længere tid, er på samme måde positive, fortæller Janne Lorenzen:

- Alene det her med, at der i en gruppe sættes mere tid af til konsultationen, betyder, at læge og sygeplejerske kan forklare alting lidt grundigere og komme i dybden med det lægefaglige. Det har patienterne rigtig stort udbytte af. Og så åbner modellen også for, at man kan samarbejde med kommunen på en helt anden måde. Der er fx tid til, at man kan hente enten en fodterapeut eller en kommunalt ansat sygeplejerske ind til en konsultation, og på den måde bygge bro mellem de forskellige sundhedstilbud, forklarer hun.

I Holbæk har Anette Studsgaard oplevet en levende og engageret gruppe til den første konsultation:

- Generelt oplevede jeg patienterne som meget interesserede. De ville rigtig gerne have noget mere viden om deres sygdom. Selvom de har haft diabetes gennem længere tid, så har de måske ikke nødvendigvis så meget viden om sygdommen. Vi fandt fx ud af, at der ikke rigtig var nogen, der var klar over, hvad en forløbsplan egentlig er for en størrelse – så det har vi fokus på til næste gang, siger Anette Studsgaard.

Spændende og givende

Selvom gruppekonsultationer til diabetespatienter er en helt ny ting i almen praksis i Danmark, så har man erfaring med konsultationsformen andre steder i sundhedsvæsnet. Anette Studsgaard har eksempelvis i mere end et år kørt gruppekonsultationer for en gruppe patienter med problemer med overvægt.

- Det er spændende at arbejde på den her måde. Det stiller nogle andre krav til vores faglighed og til, hvordan vi møder patienterne. Men det er også sjovt som læge at få lov og have tid til at gå i dybden med patienternes problemstillinger. Og det er spændende at opleve, hvordan de faktisk kan hjælpe hinanden videre på en helt anden måde. Det er stadig nyt, men jeg tror på, at det bliver en stor succes, siger Anette Studsgaard, som også kan fortælle, at hun efter den første gruppekonsultation har haft et enkelt møde med en af patienterne – og hun var så glad for formen, at hun allerede efterspurgte hyppigere møder i gruppen.

Steno Diabetes Center Sjælland vil derfor gerne have flere praksisser fra regionen med i projektet, som følges af Forskningsenheden for Almen Praksis. Her vil man bl.a. undersøge patienternes udbytte på forskellige parametre og se på, om gruppekonsultationerne kan være med til yderligere at udvikle behandlingen i almen praksis.

Vil du vide mere om projektet?

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, kan du kontakte Ann-Helen Henriksen: annhh@regionsjaelland.dk, tlf.: +45 20 16 99 44