Gå til indhold

Hjælp til selvhjælp i de små lokalsamfund

Et samarbejde mellem Steno Diabetes centrene i Sjælland, Århus og København, samt Aarhus Universitet og fem danske kommuner skal hjælpe en række lokalsamfund til selv at finde løsninger, der kan motivere børn og unge til en mere aktiv og sund livsstil.
Arkivbillede

Der var grin og sved på panden, da skolerne i Vig og Fårevejle tog hul på projektet Lokalsamfund i bevægelse, som sætter fokus på børns bevægelse. Det er et samarbejde mellem Steno Diabetes centrene i Sjælland, Århus og København, Aarhus Universitet og fem danske kommuner. Målsætningen er at hjælpe en række lokalsamfund til selv at finde løsninger, der kan motivere børn og unge til en mere aktiv og sund livsstil. 

I uge 44 gik ét af flere startsskud på det omfattende projekt, der også involverer ti lokalsamfund i fem kommuner på Sjælland og i Jylland, hvor man forsøger at skabe mere bevægelse blandt børnene. Elever fra indskoling og mellemtrin på Vig skole, Fårevejle Skole og Fårevejle Friskole, deltog i en aktivitetsdag, understøttet af bl.a. Steno Diabetes Center Sjælland, og udover at give sved på panden og grin i gymnastiksalen tjente aktivitetsdagene også et andet formål: 

- Vi havde nogle skønne dage med en masse glade børn, som hyggede sig og havde sjovt med at lege og bevæge sig. Samtidig fungerede det som projektets baselinemåling, hvor vi har fået et overblik over børnenes bevægelsesmønstre, deres forståelse af deres egen krop og sundhed, deres trivsel såvel som nogle fysiske mål, forklarer Anne-Louise Bjerregaard, forskningschef i Steno Diabetes Center Sjælland.

Mere bevægelse i børnenes hverdag

De deltagende børn blev målt og vejet, de gennemførte forskellige fysiske test, udfyldte en spørgeskema og blev desuden udstyret med en bevægelsessensor, som de skal gå med i en uge. 

- Helt overordnet så handler projektet om at grundlægge gode vaner tidligt i livet. Derfor har vi fokus på børnene. Kan vi få dem til at bevæge sig mere, kan vi forhåbentlig også øge deres sundhed og trivsel og på den lange bane forebygge sygdomme som fx type 2-diabetes. Men de kan ikke gøre det selv - vi er nødt til at tænke helhedsorienteret og i løsninger, der inkluderer hele lokalsamfundet, siger Anne-Louise Bjerregaard.

Anne-Louise Bjerregaard, Forskningschef.

Målet er altså at få bevægelse ind i børnenes hverdag. Det skal ske gennem en række forandringer i deres omgivelser, og helt centralt i projektet skal disse forandringer forankres i de deltagende lokalsamfund. Derfor inddrager projektet i meget høj grad børn og voksne i de involverede områder, hvor man sammen med de lokale borgere, praktikere og civilsamfundsorganisationer vil undersøge, hvilke faktorer i hverdagen, der udfordrer en sundere livsstil. 

Alle typer løsninger i spil

Næste skridt i projektet er en række workshops i lokalsamfundene, hvor man inddrager civilsamfundet, politikere, praktikere og forskere. Med udgangspunkt i tallene fra den lokale skole ser man på, hvordan man kan få skabt mere bevægelse i hverdagen. 

- Det kan være stort som småt. Det er jo det, vi skal blive klogere på i næste fase. Måske mangler der en cykelsti, så børnene kan cykle sikkert til skole. Men det kan også være brugsuddeleren, som vælger at erstatte kassen med sprinklervæske ude foran butikken med et net med fodbolde om sommeren for at motivere til mere leg og aktivitet. Vi forsøger at forholde os åbent for alle typer af forslag og løsninger, forklarer Anne-Louise Bjerregaard.

Forandringer skal forankres

Projektet indeholder to typer workshops i de involverede lokalsamfund. Først inviteres omkring 20-30 nøglepersoner til at identificere en række områder, man kan arbejde videre med, bl.a. baseret på de data der er indsamlet lokalt. Det kan eksempelvis være idrætsforeninger og øvrige kultur og fritidsorganisationer, politikere, private erhvervsfolk og andre tydelige stemmer i lokalsamfundet, som er vigtige for at få forandringsprojekterne til at lykkes.

I næste workshop åbner man projektet yderligere op og inviterer en bredere kreds af personer som kan bidrage til lokale løsninger. Det vil være større møder med op til hundrede deltagere. 

- Det er vigtigt, at de projekter, man arbejder videre med, udspringer af et reelt ønske og behov - og at man lokalt har et medejerskab, så forandringerne lever videre, også efter forskningsdelen afsluttes. Det skal jo helst have sig eget liv, også når vi har afsluttet vores målinger og undersøgelser, understreger Anne-Louise Bjerregaard. 

Som nævnt deltager i alt ti lokalsamfund rundt omkring i Danmark i projektet, som kommer til at løbe i tre år. Efter Vig og Fårevejle i Odsherred Kommune kommer turen i Region Sjælland til indskolings- og mellemtrinsbørn i Lundby og Præstø skoler i Vordingborg Kommune.

Kort om Lokalsamfund i bevægelse

  • Projektet er støttet med 10 millioner kroner af Novo Nordisk Fonden. 
  • Det afvikles i et samarbejde mellem Odsherred, Vordingborg, Halsnæs, Randers og Syddjurs Kommuner og Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Sjælland, Steno Diabetes Center Copenhagen samt Aarhus Universitet og Deakin Universitet i Australien. Projektet ledes af Steno Diabetes Center Aarhus. 
  • Projektet løber i tre år, og man regner med at inddrage omkring 2000 børn fra i alt ti lokalsamfund i de fem deltagende kommuner.