Gå til indhold

Fusionsklinikkens metode medfører markant fald i indlæggelsesdage

Nye tal fra Fusionsklinikken, som behandler personer med diabetes og svær psykisk sygdom i samme klinik, viser, at indsatsen har en tydelig positiv effekt på patienternes sundhedstilstand.
Fusionsklinikkens personale. Klinikken behandler personer med alvorlig psykisk sygdom og samtidig diabetes. Nye tal viser, at indsatsen har en tydelig positiv effekt på patienternes sundhedstilstand.

Nye tal fra Fusionsklinikken, hvor man behandler diabetes og svær psykisk sygdom i samme klinik, viser, at indsatsen har en tydelig positiv effekt på patienternes sundhedstilstand.


Næsten en tredjedel færre indlæggelsesdage, bedre blodsukkerregulering, flere undersøgelser af både øjne og fødder samt høj patienttilfredshed. Det er nogle af de positive resultater, som Fusionsklinikken, der drives i et tæt samarbejde mellem Psykiatrien Vest i Region Sjælland, Steno Diabetes Center Sjælland og Endokrinologisk Afdeling på Slagelse Sygehus, kan fremvise lige nu.

Ifølge et studie, som netop er blevet publiceret i tidsskriftet Diabetic Medicine, er der således en markant forbedring af patienternes blodsukkertal i løbet af det første halve års behandling i klinikken. Herefter lykkes det for langt de fleste at fastholde det forbedrede niveau. Klinikkens første dataopgørelse viser derudover, at deres patienter har 32 procent færre antal indlæggelsesdage, mens de er i behandling i klinikken.

- Det er en meget stor forbedring, som også har tilsvarende store konsekvenser. Selvfølgelig for den enkelte patient, men sandelig også for økonomien i sundhedsvæsnet – indlæggelsesdøgn er dyre, understreger leder af Fusionsklinikken, Mette Wallbohm Olsen.

Mette Wallbohm Olsen er leder af Fusionsklinikken og centerchef hos Steno Diabetes Center Sjælland

Mette Wallbohm Olsen er leder af Fusionsklinikken og centerchef hos Steno Diabetes Center Sjælland.

Lykkes med samarbejdet med patienten

Lederen af Fusionsklinikken har flere forklaringer på de flotte resultater. Men hun understreger, at en meget stor del af succesen bunder i, at medarbejderne lykkes rigtig godt med samarbejdet med patienterne. Det er nemlig en patientgruppe, som har meget at slås med i hverdagen.

- Vi tager udgangspunkt i FACT-modellen, som blandt andet betyder, at vi er opsøgende og udgående og løbende tilpasser behandlingen til den enkelte patient. Er patienten ikke i stand til at komme ind til os i Slagelse, så er vi i stand til at rykke ud til patienten. Vores arbejdsmetode betyder også, at vi så at sige rykker tættere sammen om patienten og skruer op for vores indsats, når der er behov for det, siger Mette Wallbohm Olsen og fortsætter:

-  Det betyder, at der kommer langt bedre styr på deres diabetessygdom, mens de går i behandling hos os. Men det er også vigtigt at understrege, at de færre indlæggelsesdage ikke kun handler om diabetes og endokrinologi.

Tingene hænger sammen

Patienterne i Fusionsklinikken er nemlig det, som man kan kalde ægte multisyge: 70 procent af alle klinikkens patienter har således yderligere diagnoser ud over svær psykisk sygdom, diabetes og de komplikationer, som følger af de to sygdomme. Overordnet kan man altså iagttage en forbedret behandling af det samlede sygdomsbillede.

- Tingene hænger sammen. Hvis du har det så dårligt psykisk, at du reelt er ude af stand til at tage hånd om din diabetes, så kan den forværrede diabetiske tilstand være med til yderligere at forværre din psykiatriske sygdom. Omvendt ved vi jo også godt, at noget af den medicin, vi anvender i psykiatrien, kan være med til at forstærke de diabetiske udfordringer. Derfor giver det bare rigtig god mening at tage sig af begge dele under ét tilbud, siger Mette Wallbohm Olsen.

Høj patienttilfredshed

Det er også noget, som bliver bemærket af patienterne i Fusionsklinikken: Tidligere i år gennemførte klinikken en interviewundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte patienter, som viser en generel meget høj tilfredshed med klinikken.

Alle de interviewede i undersøgelsen fremhæver blandt andet fordelen i, at begge sygdomme håndteres under ét, netop fordi sygdommene påvirker hinanden. Samtidig understreger et flertal af deltagerne også, at de simpelthen ikke magter alternativet: At blive fulgt flere steder i sundhedsvæsnet for deres forskellige sygdomme.

- Hvis der ikke er styr på de psykiatriske lidelser hos den her patientgruppe, så er der ikke plads til ret meget andet i livet. Eksempelvis er langt hovedparten ikke i stand til at passe deres diabetes i de perioder, hvor deres psykiatriske sygdom fylder for meget i hverdagen. Så når vi ser en markant nedgang i længden af somatiske indlæggelser, er det også en meget klar indikation af, at vi lykkes med en langt bedre behandling af deres psykiske sygdom, siger Mette Wallbohm Olsen.

Fusionsklinikken startede ud som et 3-årigt pilotprojekt, men er blevet forlænget frem til 2027.

Infoboks