SkipToMain.AriaLabel

Regionsdirektør fritaget for tjeneste

Regionsdirektør fritaget for tjeneste

Formandskabet i Region Sjælland har i dag orienteret Forretningsudvalget om, at regionsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe i dag er fritaget for tjeneste. Der vil nu blive indledt en personaleproces.

Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at give yderligere oplysninger i sagen i respekt for personaleprocessen.

Region Sjælland har i øvrigt ikke kommentarer til sagen.